Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Văn chương và ngôn ngữ > Ngụ ngôn Aesop > Sói và Cò

Sói và Cò

Thứ sáu 04/08/2017, của Nguyễn Tấn Đại

Một con Sói vô tình bị hóc xương trong họng. Nó gặp Cò, hứa hẹn sẽ tưởng thưởng nếu Cò dùng cái mỏ dài của mình để gắp mảnh xương khó chịu ra khỏi cổ nó. Sau khi xong việc, Cò đòi Sói trả công. Sói cười khẩy, nghiến răng kèn kẹt: “Mi hãy tự bằng lòng vì đã rút đầu bình yên ra khỏi miệng Sói mà không phải đau đớn nếm trải cảm giác hàm răng này sắc nhọn thế nào!”

(Minh hoạ của Willy Aractingy, 81 x 100 cm, 1989. Nguồn: http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=52)

Dịch từ: Fable du Loup et de la Grue [Trực tuyến]. Les fables de La Fontaine. Tham khảo ngày 04/08/2017. Địa chỉ truy cập: <http://ysopet.free.fr/fables_visu_esope.php?idxeso=7>.

Bạn muốn bình luận hay nhắn tin?

Thông tin về bạn
Votre message

(Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)