Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Văn chương và ngôn ngữ > Ngụ ngôn Aesop > Nhà Chiêm tinh

Nhà Chiêm tinh

Chủ nhật 20/08/2017, của Nguyễn Tấn Đại

Một nhà Chiêm tinh vừa đi bộ vừa ngắm các chòm sao. Ông ta lẽ ra nên để ý dưới chân mình. Bởi lẽ, trong khi ngước mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, ông ta đã không thấy có một cái giếng đào sâu ngay trước mặt. Bước thêm một bước, ông rơi tòm ngay xuống dưới và chết ngộp trong giếng nước.

Minh hoạ của Willy Aractingy, 81 x 100 cm, 11/1993. Nguồn: http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=36

Dịch từ: Fable de l’Astrologue [Trực tuyến]. Les fables de La Fontaine. Tham khảo ngày 14/08/2010. Địa chỉ truy cập: http://ysopet.free.fr/fables_visu_esope.php?idxeso=145.

Bạn muốn bình luận hay nhắn tin?

Thông tin về bạn
Votre message

(Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)