Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Văn chương và ngôn ngữ > Ngụ ngôn Aesop > Bầy Sói và đàn Cừu

Bầy Sói và đàn Cừu

Thứ năm 03/08/2017, của Nguyễn Tấn Đại

Bầy Sói và đàn Cừu sau một cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu, quyết định hưu chiến bằng cách trao đổi con tin cho nhau. Đàn Cừu gửi cho bầy sói đàn Chó của mình. Bầy Sói gửi cho đàn cừu đám Sói con. Đến khi lớn lên, chúng nhảy xổ vào xơi thịt đàn Cừu đã mất khả năng kháng cự vì không còn đàn Chó canh giữ. Còn bầy Sói thì dễ dàng xé xác đàn Chó khi chúng lơ là cảnh giác bởi chắc mẩm đã yên thân với bản hoà ước hữu hảo.

(Minh hoạ của Willy Aractingy, 100 x 100 cm, 11/1994. Nguồn: http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=57)

Dịch từ: Fable des Loups et des Brebis [Trực tuyến]. Les fables de La Fontaine. Tham khảo ngày 03/08/2017. Địa chỉ truy cập: <http://ysopet.free.fr/fables_visu_esope.php?idxeso=43>.

Bạn muốn bình luận hay nhắn tin?

Thông tin về bạn
Votre message

(Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)