Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Văn chương và ngôn ngữ > Ngụ ngôn Aesop > Hòn Núi đau đẻ

Hòn Núi đau đẻ

Thứ năm 24/08/2017, của Nguyễn Tấn Đại

Ngày xưa, một hòn Núi đau đẻ, phát ra một tiếng động vang trời. Nó kêu la khủng khiếp, cứ như chuẩn bị cho thế giới chứng kiến một điều gì kì diệu. Người ta hết sức ngạc nhiên, rồng rắn kéo nhau đến xếp hàng dưới chân Núi, chờ đón xem kết quả của cuộc kinh động này. Ai cũng ngỡ sẽ thấy một con quái vật đáng sợ bước ra khỏi lòng núi, nhưng sau khi hết lòng kiên nhẫn chờ đợi, họ chỉ thấy bò ra khỏi đấy một con Chuột nhắt. Cảnh tượng đó khiến cho hết thảy những ai chứng kiến đều lắc đầu cười nhạo.

Minh hoạ của Willy Aractingy, 81 x 100 cm, 09/1989. Nguồn: http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=94

Dịch từ: Fable de l’accouchement d’une Montagne [Trực tuyến]. Les fables de La Fontaine. Tham khảo ngày 14/08/2010. Địa chỉ truy cập: http://ysopet.free.fr/fables_visu_esope.php?idxeso=23.

Bạn muốn bình luận hay nhắn tin?

Thông tin về bạn
Votre message

(Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)