Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Văn chương và ngôn ngữ > Hoàng tử bé

Hoàng tử bé

Bản dịch truyện "Hoàng Tử Bé" (Le Petit Prince - Antoine de Sait-Exupéry), dịch từ bản gốc tiếng Pháp mới phục hồi năm 1999 của NXB Gallimard. NXB Hội Nhà văn xuất bản năm 2005, dịch giả (Nguyễn Tấn Đại) hiệu chỉnh và đăng trên mạng 2007-2011.